لوله بازکنی جاده مخصوص

لوله بازکنی جاده مخصوص کرج (شهید لشگری)09125866736 تخلیه چاه،حفاری چاه